LIITON SÄÄNNÖT

Voimassa 9.3.2015 alkaen

 

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen 8mR liitto, ruotsiksi Finlands 8mR förbund, englanniksi The Finnish 8mR Association ja sen kotipaikka on Helsinki.

 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 8mR-veneluokan veneiden purjehdustoimintaa ja kyseisen veneluokan kehittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yksin tai yhdessä purjehdusseurojen kanssa kilpailuja, mukaan lukien MM kilpailuja, harjoituksia, koulutuksia, tiedotustilaisuuksia, juhlia ja kokouksia.

  Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä kansainvälisen 8mR liiton (IEMA) kanssa.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toiminnan kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ja saatuaan mahdollisesti tarvittavan asianomaisen viranomaisen luvan, järjestää arpajaisia ja keräyksiä.

 3. Yhdistyksellä on varustajajäseniä ja gastijäseniä.

  Yhdistyksen varustajajäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö, joka noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja omistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 8mR-luokan venerekisteriin merkityn 8mR-luokan veneen.

  Varustajajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Gastijäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, jotka noudattavat yhdistyksen sääntöjä. Gastijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

  Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet varustajajäsenet ja gastijäsenet.

  Yhdistyksen jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan jäsenmaksun laskuttamista seuraavaan vuosikokoukseen mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneiksi.

  Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen mikäli jäsenyyden edellytykset eivät täyty.

 4. Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, jotka vuosikokous valitsee. Kunniajäsen ei ole velvoitettu liittymis- ja jäsenmaksuihin.

 5. Varustajajäseniltä ja gastijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

 6. Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kaksi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksen toimesta. Hallituksen enemmistön tulee olla varustajajäseniä.

  Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä seuraavaan vuosikokoukseen. Hallituksen jäsenten toimikausien peräkkäisyyksiä ei ole rajoitettu.

 7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat kukin hallituksen jäsen yksin.

 8. Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30. marraskuuta ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa joulukuun kuluessa.

 9. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen jäsenille, käyttäen jäsenten jäsenluetteloon ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen tammikuun loppua.

 10. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, c) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, d) valitaan hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättäneen vuosikokouksen päättyessä ja loppuu valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä, e) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, f) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 11. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle ratakilpapurjehduksen tukemiseksi.

 12. Muilta osin tulevat sovellettavaksi yhdistyslain määräykset.