RANKING-SÄÄNTÖ


1 § Tavoitteet

Rankingkilpailujen tavoitteena on lisätä 8mR-luokan suosiota sekä kehittää veneiden kilpailuosaamista. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta venettä kilpailemaan, jolloin luokan taso kansainvälisessä vertailussa nousee.

2 § Kilpailut

Luokkaliiton hallitus päättää vuosittain kilpailukalenterin, jonka varsinaiset kilpailut ovat ranking-kilpailuja.

Ranking kilpailut seuraavat IEMA:n World Cup kilpailujen henkeä sääntöjen, lähtöjen, luokkajakojen ja tulosten suhteen.

Kilpailukalenterin kilpailuissa lasketaan erikseen Sira –luokan veneiden sarja sekä Overall –veneiden sarja.

3 § Tuuliraja

8mR luokka ei kilpaile (RRS; Definitions: ”racing”) mikäli tuuli ylittää 12 m/s rajan.

Tämä pykälä saatetaan kilpailunjärjestäjän tietoon, joka vastaa säännön tulkinnasta ja voimaanpanosta.

Kilpailunjärjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä voi saada hyvitystä jälkikäteen. 

4 § Pistelasku

Pisteitä saa jokaisesta kilpailulähdöstä. Maaliin saapunut, lähdössä sijoittunut vene saa ko. lähdöstä pisteitä voittamiensa veneiden lukumäärän plus yksi.

Seuraavat pistelaskulyhenteet antavat veneelle yhden pisteen: OCS, BFD, DNF, RET, DNE, DSQ

Venettä ei huomioida ollenkaan sen omia tai muiden rankingpisteitä laskettaessa, jos sen pistelaskulyhenne on: DNC, DNS, DGM

Worlds ja Europeans kilpailuista kerätyistä pisteistä huomioidaan vain sen verran pisteitä, kuin suurimmassa kotimaan kilpailussa olisi voinut kerätä veneiden määrän perusteella. (Jyrin malli)

5 § Tulokset

Rankingkilpailun voittaa se vene, joka kerää 4 §:ssä määritetyllä tavalla eniten rankingpisteitä, 2 §:ssa kirjatulla venejaolla. Tasatulokset ovat tasatuloksia.

6 § Ulkomaalaiset veneet

Ulkomaalaiset veneet osallistuvat rankingpisteiden laskentaan ja ne merkitään mukaan lopulliseen tuloslistaan.

7 § Sääntöjen muuttaminen

Luokkaliiton vuosikokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jolloin muutokset astuvat voimaan seuraavalle purjehduskaudelle.